...

Oksana Dudko

Badaczka, koordynuje projekt "Teatry Lwowskie" i jest autorką badania "Teatry Lwowskie w czasie I wojny światowej" w jego ramach. Doradczyni projektu "Interaktywny Lwów"

Ukończyła Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (specjalizacja – historia powszechna). Magister historii (2005). Uczestniczyła w certyfikowanym programie wydziału filozoficznego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, była stażystką na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktorat obroniła o społeczno-politycznej myśli Ukraińców z Galicji na przełomie XIX i XX w.

Zainteresowania naukowe – publiczna przestrzeń Lwowa (druga połowa XIX-początek XX wieku), pierwsza wojna światowa, rytuały i praktyki publiczne (obchodzenie świąt, komemoracje i in.), historia teatru oraz zarządzania teatrem.

Kontakt: [email protected]

Wybrane publikacje:
  • Міжнародна політична криза передодня Першої світовоївійни та українська політична думка Галичини / О. М. Дудко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія : Історія / [гол. ред. М. В. Кугутяк]. – 2007. – Вип. 12–13. – С. 71–75. ["Kryzys międzynarodowy w przededniu pierwszej wojny światowej a ukraińska myśl polityczna w Galicji" [w:] Biuletyn Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Seria: Historia, pod red. M.W. Kuhutiak, 2007 r., nr 12-13, s.71-75]
  • Анексія Боснії і Герцеговини 1908 р. і українська суспільно-політична думка Галичини / Оксана Дудко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / [за заг. ред. проф. І. С. Зуляка]. – 2008. – Вип. 3 – С. 219–224. ["Aneksja Bośni i Hercegowiny w 1908 r. a ukraińska społeczno-polityczna myśl w Galicji" [w:] Notatki Naukowe Tarnopolskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Narodowego im. Wołodymyra Hnatiuka. Seria: Historia, pod red. prof. I.S. Zuliaka, 2008 r., nr 3, s. 219-224]
  • Ткач О. [Дудко О.] Українська суспільно-політична думка Галичини про Балканські війни (1912–1913 рр.) / Оксана Ткач // Наукові зошити історичного факультету Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 7–8. – Ч. 1. – С. 199–207 [Oksana Tkacz (Oksana Dudko) "Ukraińska społeczno-polityczna myśl Galicji o wojnach bałkańskich (w latach 1912-1913)" [w:] Zeszyty naukowe wydziału historii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki: zbiór prac naukowych, 2008, nr 7-8, cz.1, s.199-207]
  • Visions of "West": Galician Perspective (the End of the XIX – the Beginning of the XX Century) , Oksana Dudko [w:] International Conference of Young Researchers, (Chişinǎu, Moldova, Nov. 6–7, 2008), 6 ed. : Book of abstracts / [science com.: Valeriu Ciobra [et. аl.].- Ch.: S.n., 2008, P. 221