...

Ewa Bukowska-Marczak

Jest doktorantką w Katedrze Historii i Historiografii Europy Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się badaniem historii Lwowa, zainteresowania skupiają się wokół tematów związanych ze społeczeństwem miasta w okresie międzywojennym. We wrześniu i w październiku 2016 r. przebywała na stypendium miesięcznym Centrum. We Lwowie pracowała nad tematem: "Stosunki pomiędzy studentami polskimi, ukraińskimi i żydowskimi na uczelniach wyższych Lwowa w okresie międzywojennym".